Students

Grade 2019 (Zhi 90)

Kangbo Lv

Zimeng Song

Tian Gao (F)

Kaifeng Zhang

Xiaodi Yuan (F)

Xingzhuo Guo

Han Wang (F)

Xinqi Wang

Ruiyuan Lv

Fangxuan Liu

Zui Chen

Chenyu Yang

Jiajie Zhang

Zijian Lv

Siyang Wu

Yancheng Liang

Xiaoyang Ma

Haorui Jia

Yunzhou Pan

Yuchen Tian

Zitian Tang

Hexu Zhao

Wenjie Ye

Yu Duan

Yushuo Chen

Yanrui Chen

Siqi Wang

Wanrong He (F)

Zhuochen Liao

Huaijie Wang