No. Host/Conference Participating Students Date
250 ACM-CoNEXT 2017 Hongyi Huang 2017-12-11-2017-12-16
249 NIPS 2017 Song Zuo, Chuang Gan 2017-12-04-2017-12-11
248 ECML-PKDD Yi Li 2017-09-18-2017-09-22
247 Quantum Optics IX Conference Liyuan Qiu, Haoxiang Yang 2017-09-16-2017-09-23
246 Quantum Optics IX Conference Tian Tian 2017-09-16-2017-09-23
245 Lisbon Training Workshop on Quantum Technologies in Space Tian Tian 2017-09-11-2017-09-14
244 量子控制与量子信息会议 Pei Zeng 2017-08-28-2017-09-01
243 WI 2017 Yuhan Su, Zhengyang Song 2017-08-23-2017-08-26
242 CRYPTO Yuanxi Dai 2017-08-21-2017-08-25
241 量子密钥分发暑期学校 Pei Zeng 2017-08-21-2017-08-25
240 IJCAI 2017 Yue Yu 2017-08-19-2017-08-25
239 IJCAI 2017 Yue Yu, Yong Cheng, Linlin Wang 2017-08-19-2017-08-25
238 NACTI 2017 Zhenyu Liu,Ye Wang,Pengfei Wang,Junhua Zhang,Yao Lu 2017-08-14-2017-08-18
237 COCOON 2017 Yiyao Jiang 2017-08-03-2017-08-05
236 WADS 2017 Tianyi Zhang 2017-07-31-2017-08-02
235 ISMB 2017 Sai Zhang 2017-07-21-2017-07-26
234 CVPR 2017 Chuang Gan 2017-07-21-2017-07-26
233 ICOLS 2017 Yangchao Shen 2017-07-02-2017-07-08
232 DSN 2017 Guosai Wang 2017-06-26-2017-06-29
231 TQC 2017 Qi Zhao,Hongyi Zhou 2017-06-14-2017-06-16