Students

Grade 2019 (JK 91)

Jiaqi Luo

Rui Wang

Benyu Wang

Zixuan Wang

Changyu Duan

Taijie Chen

Chang Liu

Zihan Hu (F)

Zijian Zhu

Pengyu Liu

Zhouzi Li

Xing Wang

Shu Chen

Yiding Zhang

Mengdi Wu (F)

Zhiyuan Fan

Zhenting Zhu

Yilong zhou

Yaxin Tu (F)

Shi Feng

Yunqian Luo

Junjie Li

Yanming Yuan

Kai Su

Hang Hu

Yizhi Huang

Weihang Xu

Junchen Du

 

Grade 2019 (JK 92)

Ziqing Huang (F)

Hao Wang

Shutong Qu

Yizhou Zhang

Zerui Cheng

Siting Li (F)

Xiaxi Ye (F)

Shiyu Zhao

Jiatu Li

Cheng Ge

Jiayuan Liu

Chengming Shi

Tianqi Yang

Han Luo

Yuqing Zhou

Zuotong Wu

Zhijie Yu

Qihang Chen

Weiyuan Gong

Te Guo

Ruoyu Yan

Jiaxuan Gao

Wenda Chu

Boyang Chen

Xiuhan Wang

Fangzhou Yuan

Chengao liu

 

 


Grade 2018 (JK 81)

Kaiyuan Ji

Yizhao Zhang

Hanwen Zhang

Xingcheng Yao

Tong Chen

Ruixiao Yang

Hongxun Wu

Yuxuan He

Ruiquan Gao

Shuyi Yan

Maolong Yang

Yang Hu

Qianfan Zhang

Zeying Cai

Hongwei Yan

Yuchen Wei

Qi Ye

Changkan Chen

Ziqi Lin (F)

Yi Liu

Yiyi Chen

Gaogao Pan

Zhui Zhu

Jirui Liu

Yanzhen Wang

Haoyuan Cai

Zewen Fan

Xinyi Zhao (F)

 

Grade 2018 (JK 82)

Yilun Sheng

Qianlan Yang

Yushi Bai

Runlong Zhou

Lixin Huang

Jiayi Mao (F)

Jianglun Chen

Weijun Dong

Kailu Wu

Yihan Wang

Chenyi Zhang

Haike Xu

Zhixian Zhong

Heyang Zhao

Zhongtian He

Hongren Zheng

Jier Qiu (F)

Lingwei Zhang

Mengda Bi

Beining Han

Wenjie Li

Zheyu Huang

Xingjian Li

Rui Yao

Si Jiang

Kunlong Zhang

Ding Bai

Xiaohan Wang (F)

 


Grade 2017

Yiheng Shen

Wenjun Yu

Wei Zhang (F)

Mingkuan Xu

Peng Ye

Jingqin Yang

Xin Lv

Junkun Chen

Weiqiang Yuan

Zuofan Wu

Jiaqi Yang

Rui Shen

Wentao Weng

Shengyu Zhao

Jie Gao

Siqi Ouyang

Yaowei Long

Xiyue Zhang (F)

Yue Dong (F)

Kunhe Yang (F)

Zhixue Chen

Shucheng Chi

Yifan Tang

Kerun Chen

Junjie Chen

Yihang Hu

Tianle Xie

Longhui Yin

Tian Ye

Jiaxuan Jiang

Weici Pan

Ao Shen

Minbo Gao

Shuhao Zheng

Hubert Yuan

Xiaoqi Duan

Chengkai Yu

Hanlin Zhu

Dong Yuan

 

 


Grade 2016

Xinzhi Zhang (F)

Yihuan Mao (F)

Jiawei Li (F)

Shiyin Wang (F)

Kefan Dong

Zhihao Jiang

Zihao Li

Yiming Li

Ziwang Xu

Xiaoyao Zou

Wenxiao Wang

Huixing Zhong

Ruotian Zhang

Tianzong Zhang

Lijinzhi Lin

Zhizhou Ren

Chenzhi Zhu

Chenyao Lou

Yunyun Wang (F)

Chi Han

Zhijun Zhang

Ce Jin

Hanlin Ren

Bonan Ni

Boyang Li

Boshi Tang

Chongxu Ren

Zhiyu Mei

Yuxin Qin

Haoyu Zhao

Yiheng Lin

Chenghao Guo

Runzhe Wang

Yuanhao Wang

Rui Lu

Wenhao Hong

Yixiang Zhang

Yuesong Zou