No. Host/Conference Participating Students Date
517 SODA 2019 Tianyi Zhang 2019-01-05-2019-01-10
516 Hong Kong University of Science and Technology Yue Jiang 2018-12-06-2018-12-09
515 NIPS 2018 Siwei Wang,Zhize Li, Guangxiang Zhu 2018-12-02-2018-12-09
514 The Fifth European Conference on Trapped Ions (ECIT) Yao Lu,Wentao Chen,Mu Qiao,Shuaining Zhang,Minglei Cai,Quanxin Mei,Yue Jiang,Wending Zhao 2018-11-17-2018-11-23
513 APSIPA ASC 2018 Xingyu Gao 2018-11-11-2018-11-15
512 第十八届全国量子光学学术会议 Pengfei Wang,Shuaining Zhang 2018-10-26-2018-10-29
511 SPIRE Zhize Li 2018-10-08-2018-10-12
510 Singapore-China Physics Fronier Symposium Yao Lu 2018-09-24-2018-09-27
509 University of Catania You Zhou 2018-09-16-2019-01-16
508 CPS Fall Meeting Wentao Chen, Mu Qiao 2018-09-13-2018-09-16
507 International Symposium on Algorithmic Game Theory (SAGT) Zhize Li 2018-09-11-2018-09-13
506 British Machine Vision Conference Jianbo Guo 2018-09-02-2018-09-07
505 The University of Tokyo Hongyi Zhou 2018-08-20-2018-12-20
504 ACM SIGCOMM 2018 Bangwen Deng 2018-08-09-2018-08-26
503 DMMOOC 2018 Zhengyang Song 2018-07-22-2018-07-25
502 ICAP 2018 Haiyu Liang, Yanbin Yang 2018-07-21-2018-07-28
501 IJCAI-2018 Weiran Shen 2018-07-17-2018-07-20
500 The University of Queensland Houyi Zhou, Xingjian Zhang 2018-07-14-2018-07-26
499 University of California, Berkeley Guosai Wang, Peilun Li 2018-07-14-2018-10-14
498 Khovd University Tian Tian 2018-07-13-2018-07-26