No. Host/Conference Participating Students Date
243 ISMB 2017 Sai Zhang 2017-07-21-2017-07-26
242 CVPR 2017 Chuang Gan 2017-07-21-2017-07-26
241 ICOLS 2017 Yangchao Shen 2017-07-02-2017-07-08
240 DSN 2017 Guosai Wang 2017-06-26-2017-06-29
239 TQC 2017 Qi Zhao,Hongyi Zhou 2017-06-14-2017-06-16
238 DAMOP 2017 Mark Um,Shuaining Zhang,Wei Chang,Chang Li,Yanbin Yang,Haiyu Liang,Wengang Zhang,Xiaolong Ouyang,Xianzhi Huang,XinWang,Wenqian Lian 2017-06-05-2017-06-09
237 ICDCS 2017 Yongzheng Jia 2017-06-05-2017-06-08
236 Workshop on Marketplace Innovation Song Zuo 2017-06-01-2017-06-02
235 ICSE 2017 Yang Zhang 2017-05-20-2017-05-28
234 AAMAS 2017 Weiran Shen 2017-05-08-2017-05-12
233 RECOMB 2017 Sai Zhang,Hailin Hu 2017-05-03-2017-05-08
232 ICDE 2017 Dong Wang 2017-04-19-2017-04-22
231 www 2017 Zhixuan Fang,Qian Yang 2017-04-03-2017-04-07
230 APS March Meeting 2017 Fei Wang,Ling Hu,Weiting Wang,Yuan Xu 2017-03-13-2017-03-17
229 AAAI 2017 Weiran Huang,Yulong Zeng,Yong Cheng,Chuang Gan 2017-02-04-2017-02-09
228 SODA 2017 Lingxiao Huang 2017-01-16-2017-01-19
227 CDC 2016 Zhixuan Fang 2016-12-12-2016-12-14
226 ISAAC 2016 Lijie Chen 2016-12-11-2016-12-15
225 NIPS 2016 Zhiyuan Li 2016-12-05-2016-12-10
224 ACM Sensys+BuildSys 2016 Xiaoqi Chen 2016-11-16-2016-11-18