No. Host/Conference Participating Students Date
225 IEEE LCN 2016 Chenxing Li 2016-11-06-2016-11-10
224 SIGSPATIAL 2016 Mengwen Xu, Tianyi Hao 2016-10-31-2016-11-04
223 TQC 2016 Xiao Yuan 2016-09-26-2016-10-01
222 ReSys 2016 Qingpeng Cai 2016-09-16-2016-09-20
221 UbiCom 2016 Mengwen Xu, Mengyu Zhou 2016-09-12-2016-09-16
220 第42届大规模数据库会议 Xiaohang Zhang 2016-09-05-2016-09-11
219 SIGCOMM 2016 Yiran Li 2016-08-22-2016-08-26
218 ESA 2016 Lingxiao Huang 2016-08-22-2016-08-24
217 CTW 2016 Yuanxi Dai, Song Zuo 2016-08-22-2016-08-26
216 CTW 2016 Lijie Chen, Ruosong Wang, Hanrui Zhang, Yuhao Du 2016-08-21-2016-08-27
215 CRYPTO 2016 Yuanxi Dai 2016-08-14-2016-08-18
214 ACL 2016 Linlin Wang, Yong Cheng 2016-08-07-2016-08-12
213 APSys 2016 Peilun Li, Yong Xiang 2016-08-04-2016-08-05
212 EC 2016 WORKSHOP Song Zuo, Yulong Zeng 2016-07-24-2016-07-28
211 SIGGRAPH 2016 Tiancheng Sun 2016-07-23-2016-07-29
210 ICAP 2016 Yanbin Yang, Yao Lu, Shuaining Zhang, Zhenyu Liu, Junhua Zhang, Um Mark, Shuoming An 2016-07-21-2016-07-30
209 ISSAC 2016 Hao Fu 2016-07-19-2016-07-22
208 ICALP 2016 Jun Wan 2016-07-12-2016-07-15
207 ISIT 2016 Kun Chen 2016-07-10-2016-07-15
206 IJCAI 2016 Yong Cheng,Qingpeng Cai 2016-07-08-2016-07-16