No. Host/Conference Participating Students Date
189 AAAI 2016 Chuang Gan, Yicheng Liu, Linlin Wang, Qian Yang, Sixue Liu 2016-02-12-2016-02-17
188 SODA 2016 Lingxiao Huang 2016-01-09-2016-01-13
187 ICCV Chuang Gan 2015-12-11-2015-12-18
186 NIPS 2015 Wei Cao 2015-12-07-2015-12-12
185 ACSAC 2015 Jun Wan 2015-12-07-2015-12-11
184 DISC 2015 Yuezhou Lv 2015-10-05-2015-10-09
183 ADT 2015 Wenyi Fang, Song Zuo 2015-09-26-2015-09-30
182 AQIS 2015 Um Mark 2015-08-24-2015-08-30
181 ACL-IJCNLP 2015 Linlin Wang 2015-07-26-2015-07-31
180 IJCAI 2015 Zihe Wang, Suiqian Luo 2015-07-25-2015-07-31
179 ICML 2015 Xian Wu 2015-07-06-2015-07-10
178 ICALP 2015 Yifei Jin, Lingxiao Huang 2015-07-05-2015-07-11
177 DAMOP 2015 Shuoming An, Dingshun Lv, Ye Wang, Weibin Wang, Yangchao Shen, Junhua Zhang, Kuan Zhang, Shuaining Zhang, Yao Lu 2015-06-08-2015-06-12
176 CVPR 2015 Chuang Gan 2015-06-07-2015-06-12
175 CVPR 2015 Haoqiang Fan 2015-06-06-2015-06-13
174 QUPON 2015 Xiaobin Zao 2015-05-16-2015-05-23
173 INFOCOM 2015 Zhaoquan Gu, Xiao Lin 2015-04-26-2015-05-01
172 IPSN 2015 Liwen Xu 2015-04-12-2015-04-18
171 RECOMB 2015 Huichao Gong 2015-04-12-2015-04-15
170 RECOMB 2015 Yichao Zhou 2015-04-12-2015-04-15