No. Participating Students Host/Conference Date
14 Wei Yu MIT, USA 2008-09-01-2009-01-31
13 Eleven Pre-graduate Students Australian National University, University of Sydney,and Macquarie University, A 2008-08-30-2008-09-07
12 Changyuan Yu Georgia Institute of Technology,USA 2008-08-20-2008-11-19
11 Chengu Wang, Shiteng Chen, Kai Jin, Hongyu Liang, Jing He, Bangsheng Tang, Hao Song, Youming Qiao, Nanyang Technological University,National University of Singapore and Institute 2008-08-10-2008-08-17
10 Wei Yu The University of Hong Kong 2008-08-01-2008-08-31
9 Changcun Ma The University of Texas, USA 2008-07-20-2009-01-19
8 Zhiqiang Zhang The University of Hong Kong 2008-07-01-2008-08-31
7 Decheng Dai The University of Hong Kong 2008-07-01-2008-08-22
6 Chengu Wang, Shiteng Chen, Kai Jin, Hongyu Liang, Jing He, Bangsheng Tang, Hao Song, Youming Qiao, Tiancheng Lou, Xiaohui Bei, Chengwei Guo The University of Hong Kong 2008-05-22-2008-05-25
5 Hong Song, Jing He, Yiming Liu, Rong Ge Harvard University, Massachusetts Institute of Technology,University of Californ 2008-04-23-2008-04-30
4 Jialin Zhang Brown University, USA 2008-02-11-2008-05-11
3 Jie Yin The University of Hong Kong 2008-01-07-2008-02-20
2 Twenty-three Yao Class40 Students The University of Hong Kong,The Chinese University of Hong Kong,City University 2008-01-07-2008-01-12
1 Zhiqiang Zhang University of Michigan 2008-01-02-2008-05-31