No. Participating Students Host/Conference Date
34 Tian Tian Ecole Normale Superieur, Paris 2014-10-24-2015-04-30
33 Zhu Cao, Hongyi Zhou Training in Hefei 2014-10-17-2014-10-19
32 Yuezhou Lv ETH Zürich, Switzerland 2014-10-14-2015-02-14
31 Hao Fu Université de Strasbourg, UDS 2014-10-03-2015-03-01
30 Xun Gao University of Basque Country, Span 2014-09-14-2014-09-20
29 Xun Gao University of Technology, Sydney Australia 2014-08-24-2014-08-30
28 Zhelun Wu The University of Texas at Austin, USA 2014-08-16-2014-12-25
27 Yi Li, Yong Xiang Huawei Research Institute, America 2014-08-10-2014-10-14
26 Qi Zhao University of Toronto, Canada 2014-07-23-2014-08-31
25 Yu Yan HKU, Hong Kong 2014-07-16-2014-08-31
24 Zhu Cao Austria University of Innsbruck, Switzerland Zurich ETH, France Telecom ParisTec 2014-07-11-2014-09-10
23 Zhen Zhang, Xiao Yuan Austria University of Innsbruck, Switzerland Zurich ETH,France Telecom ParisTech 2014-07-11-2014-09-06
22 Da Tang UC Berkeley, USA 2014-07-10-2014-09-21
21 Rui Chao University of Waterloo, Canada 2014-07-10-2014-10-07
20 Ruichuang Cao Huawei Research Institute, USA 2014-07-09-2014-10-14
19 Hezheng Yin UC Berkeley, USA 2014-07-07-2014-09-30
18 Lifan Wu Washington University in St. Louis, USA 2014-07-06-2014-09-20
17 Jun Wan Tel Aviv University, Israel 2014-07-01-2014-07-26
16 Yuexin Wu UChicago, USA 2014-07-01-2014-09-28
15 Wei Zhan, Yizhou Huang, Fanghong Dong, Yifan Song University of Oxford, UK 2014-06-30-2014-07-19