No. Participating Students Host/Conference Date
28 Jiajun Ma National Cheng Kung University, Taiwan 2015-12-10-2015-12-14
27 Sai Zhang, Xuan He, Jinglin Zhang, Zhongjun Zhou CSHA/AACR Joint Meeting, Jiangsu Province 2015-12-02-2015-12-05
26 Jiajun Ma New Zealand 2015-11-30-2015-12-04
25 Xun Gao South University of Science and Technology of China 2015-11-28-2015-11-30
24 Guang Yang Rutgers University 2015-11-01-2015-11-30
23 Xiao Yuan Aarhus University 2015-10-17-2015-10-24
22 Xun Gao Aarhus University 2015-10-17-2015-10-24
21 Yuanxi Dai Aarhus University 2015-09-28-2015-10-28
20 Hongyi Zhou Qcrypt 2015, Japan 2015-09-25-2015-10-03
19 Song Zuo Economics and Computation Boot Camp 2015-08-23-2015-08-29
18 Zhu Cao Trustworthy quantum information workshop-USA 2015-08-19-2015-08-27
17 Zihe Wang, Yulong Zeng Aarhus University 2015-08-04-2015-10-31
16 Yue Yu ACL-IJCNLP2015 2015-07-26-2015-07-31
15 Qi Zhao, Xiao Yuan IBM, USA & University of Michigan 2015-07-21-2015-08-20
14 Yuan Xu, Jiaxiu Han, Weiting Wang, Ke Liu Nanjing University 2015-07-01-2015-07-04
13 Yuezhou Lv Tsinghua- Imperial College Academic and Career Development Summer Program for Do 2015-06-28-2015-07-04
12 Zhongjun Zhou CUHK 2015-06-07-2015-06-19
11 Dingshun Lv, Junhua Zhang, Shuoming An, Yangchao Shen National University of Defense Technology & Wuhan Institute of Physics and Mathm 2015-04-07-2015-04-11
10 Jiajun Ma University of Oxford 2015-04-02-2015-10-02
9 Yunfei Pu University of Michigan 2015-03-20-2015-04-05