No. Participating Students Host/Conference Date
19 Weiran Huang Harvard University 2017-10-31-2018-02-28
18 Xun Gao Yale University, California Institute of Technology 2017-10-19-2017-11-03
17 Zhe Zhang University of Maryland 2017-10-12-2018-02-16
16 Yuanxi Dai Aarhus University 2017-09-01-2018-01-31
15 Xinze Li Aarhus University 2017-09-01-2018-02-28
14 Linlin Wang Nanyang Technological University 2017-08-01-2018-01-30
13 Qi Zhao, Hongyi Zhou Universitat Autònoma de Barcelona 2017-06-17-2017-07-17
12 Chuang Gan Google NYC 2017-06-11-2017-12-03
11 Yongzheng Jia Tinder 2017-06-09-2017-12-09
10 Shuoming An Austria, Switzerland 2017-05-21-2017-05-26
9 Weizhou Cai The University of Chicago 2017-05-14-2017-06-01
8 Qian Yang Rutgers University 2017-05-09-2017-05-25
7 Qingpeng Cai, Weiran Shen Shanghai 2017-03-20-2017-03-22
6 Linlin Wang New York University 2017-03-16-2017-07-09
5 Xun Gao University of Michigan 2017-03-10-2017-03-31
4 Yipeng Kang Columbia University 2017-02-06-2017-07-31
3 Song Zuo Google NYC 2017-02-06-2017-04-29
2 Xun Gao Southern University of Science and Technology 2017-01-20-2017-01-26
1 Chuang Gan Stanford University 2017-01-11-2017-04-30