No. Participating Students Host/Conference Date
17 Liyi Zeng MSRA 2018-12-19-2019-06-30
16 Yue Jiang Hong Kong University of Science and Technology 2018-12-06-2018-12-09
15 You Zhou University of Catania 2018-09-16-2019-01-16
14 Hongyi Zhou The University of Tokyo 2018-08-20-2018-12-20
13 Guosai Wang, Peilun Li University of California, Berkeley 2018-07-14-2018-10-14
12 Houyi Zhou, Xingjian Zhang The University of Queensland 2018-07-14-2018-07-26
11 Yihong Zhang The University of Sydney 2018-07-13-2018-09-05
10 Tian Tian Khovd University 2018-07-13-2018-07-26
9 Xianzhi Huang, Yefei Yu, Wenqian Lian, Huili Zhang, Wengang Zhang, Xiaolong Ouyang, Zidu Liu Universität Stuttgart 2018-07-12-2018-07-15
8 Pei Zeng University of Waterloo 2018-07-03-2018-08-16
7 Chenxing Li Stanford University 2018-07-01-2018-08-24
6 Jiao Sun National Tsing Hua University 2018-05-23-2018-05-27
5 Weiran Shen Google 2018-05-20-2018-10-02
4 Linlin Wang Institute for Infocomm Research, I2R 2018-05-06-2018-06-30
3 Qi Zhao University of Oxford 2018-04-16-2018-09-15
2 Tianyi Zhang KTH Royal Institute of Technology 2018-04-14-2018-09-02
1 Zhize Li Duke University 2018-01-15-2018-09-15