No. Participating Students Host/Conference Date
18 Yipeng Kang Rutgers University 2019-11-27-2019-12-31
17 Liyuan Qiu University of Maryland,University of Colorado 2019-11-16-2019-11-26
16 Fangping Wan University of Illinois at Urbana-Champaign 2019-10-15-2020-02-29
15 Chon-Lam Lao University of Wisconsin–Madison 2019-08-29-2020-01-21
14 Pei Zeng The University of Sydney 2019-07-17-2019-09-11
13 Peixin Shen Polska Akademia Nauk, PAN - Polish Academy of Sciences 2019-07-15-2019-07-31
12 Yuheng Kang Ford China Co.,ltd 2019-07-14-2019-09-06
11 Yuxing Li Huawei 2019-07-09-2019-09-30
10 Zidu Liu Fudan University 2019-07-07-2019-07-22
9 Shichuan Deng The Hebrew University of Jerusalem 2019-06-15-2019-06-22
8 LEE, JIHAE Huiwei 2019-06-15-2019-08-22
7 Sheng Zhang Stockholm University 2019-06-10-2019-06-22
6 Peixin Shen University of Maryland 2019-06-01-2019-06-10
5 Siwei Wang The Chinese University of Hong Kong 2019-05-20-2019-09-19
4 Peixin Shen Spring Workshop: Deep learning and Quantum Programming 2019-05-05-2019-05-10
3 Yihong Zhang Harvard University 2019-04-02-2019-06-10
2 Shun Zheng MSRA 2019-01-09-2019-09-01
1 Qingpeng Cai Google China 2019-01-01-2019-01-27