No. Host/Conference Participating Students Date
63 SOSP2011, Portugal Dong Zhou 2011-10-22-2011-10-27
62 CTW 2011, Denmark Tiancheng Lou, Bangsheng Tang, Liwen Xu 2011-10-10-2011-10-14
61 WADS 2011, USA Guang Yang 2011-08-15-2011-08-17
60 CCCG 2011, Canada Kai Jin 2011-08-09-2011-08-12
59 WWW 2011, India Botao Hu 2011-03-29-2011-04-04
58 STACS 2011, Germany Bangsheng Tang 2011-03-09-2011-03-14
57 SODA 2011, USA Xiaohui Bei, Youming Qiao, Wei Yu 2011-01-23-2011-01-25
56 ISAAC 2010, Korea Hongyu Liang 2010-12-15-2010-12-17
55 ICDM 2010, Australia Lixin Shi 2010-12-14-2010-12-17
54 IEEE GLOBECOM 2010, USA Junchen Jiang 2010-12-05-2010-12-12
53 MobiCom 2010, USA Xiao Qi 2010-09-20-2010-09-24
52 MFCS 2010, Czech Republic Hongyu Liang 2010-08-23-2010-08-27
51 WASA 2010,China Haisheng Tan 2010-08-15-2010-08-17
50 HPC 2010, Italy Nathaniel Hobbs, Bo Zheng 2010-06-21-2010-06-25
49 IEEE INFOCOM 2010, USA Hongyi Yao 2010-03-14-2010-03-19
48 CIKM 2009,HK Chenguang Zhu 2009-11-02-2009-11-06
47 FOCS 2009, USA Decheng Dai,Wei Yu 2009-10-23-2009-10-27
46 ALGO 2009, Denmark Jialin Zhang,Tiancheng Lou,Xiaohui Bei 2009-09-06-2009-09-11
45 RANDOM 2009,USA Youming Qiao 2009-08-20-2009-08-27
44 SERVICES 2009, USA Xiao Qi,Liwen Xu 2009-07-04-2009-07-11