No. Host/Conference Participating Students Date
45 STACS 2009, Germany Hongyu Liang, Jing He 2009-02-25-2009-03-01
44 SODA 2009, USA Zhiqiang Zhang, Changyuan Yu, Decheng Dai, Wei Yu, Jialin Zhang 2009-01-01-2009-01-07
43 SODA 2009, USA Zhiqiang Zhang, Changyuan Yu, Decheng Dai, Wei Yu, Jialin Zhang, Changcun Ma, Changlin Zhu, Chengu Wang, Shiteng Chen, Hongyu Liang, Jing He, Bangsheng Tang, Hao Song, Youming Qiao, Xiaohui Bei, Tiancheng Lou, Chenye Wu 2009-01-01-2009-01-07
42 FOCS 2008, USA Pinyan Lu 2008-10-25-2008-10-28
41 DEXA 2008, Italy Yang Ye 2008-08-31-2008-09-06
40 SCC 2008, USA Jie Yin 2008-07-06-2008-07-12
39 STACS 2008, France Pinyan Lu, Changyuan Yu 2008-02-18-2008-02-22
38 SODA 2008, USA Pinyan Lu 2008-01-19-2008-01-22
37 IEEE GLOBECOM 2007, USA Chen Wang 2007-11-26-2007-11-30
36 DISC 2007, Cyprus Jialin Zhang 2007-09-23-2007-09-26
35 ICMLC 2008, Hong Kong Jie Yin 2007-08-18-2007-08-23
34 PLDI 2007,USA Hongxu Cai 2007-06-10-2007-06-15
33 STOC 2007, CCC 2007, USA; ICALP 2007, Poland Pinyan Lu 2007-06-07-2007-07-16
31 美国 APS 2013 祖充 1970-01-01-1970-01-01