No. Participating Students Host/Conference Date
5 Pinyan Lu FOCS 2008, USA 2008-10-25-2008-10-28
4 Yang Ye DEXA 2008, Italy 2008-08-31-2008-09-06
3 Jie Yin SCC 2008, USA 2008-07-06-2008-07-12
2 Pinyan Lu, Changyuan Yu STACS 2008, France 2008-02-18-2008-02-22
1 Pinyan Lu SODA 2008, USA 2008-01-19-2008-01-22