No. Participating Students Host/Conference Date
8 Chenguang Zhu CIKM 2009,HK 2009-11-02-2009-11-06
7 Decheng Dai,Wei Yu FOCS 2009, USA 2009-10-23-2009-10-27
6 Jialin Zhang,Tiancheng Lou,Xiaohui Bei ALGO 2009, Denmark 2009-09-06-2009-09-11
5 Youming Qiao RANDOM 2009,USA 2009-08-20-2009-08-27
4 Xiao Qi,Liwen Xu SERVICES 2009, USA 2009-07-04-2009-07-11
3 Hongyu Liang, Jing He STACS 2009, Germany 2009-02-25-2009-03-01
2 Zhiqiang Zhang, Changyuan Yu, Decheng Dai, Wei Yu, Jialin Zhang SODA 2009, USA 2009-01-01-2009-01-07
1 Zhiqiang Zhang, Changyuan Yu, Decheng Dai, Wei Yu, Jialin Zhang, Changcun Ma, Changlin Zhu, Chengu Wang, Shiteng Chen, Hongyu Liang, Jing He, Bangsheng Tang, Hao Song, Youming Qiao, Xiaohui Bei, Tiancheng Lou, Chenye Wu SODA 2009, USA 2009-01-01-2009-01-07