No. Host/Conference Participating Students Date
261 PacificVis 2018 Jiao Sun 2018-04-09-2018-04-13
260 APS March Meeting 2018 Yuanyuan Huang,Xin Wang,Fei Wang,Panyu Hou,Nan Jiang,Chang Li,Weizhou Cai,Yuwei Ma,Xuegang Li,Yunfei Pu, Jiaxiu Han, Xianghao Mu, Yulin Ma 2018-03-04-2018-03-10
259 AAAI 2018 Weiran Shen, Qingpeng Cai, Siyuan Li 2018-02-01-2018-02-08
258 ACM-CoNEXT 2017 Hongyi Huang 2017-12-11-2017-12-16
257 ACM-CoNEXT 2017 Hongyi Huang 2017-12-11-2017-12-16
256 NIPS 2017 Song Zuo, Chuang Gan 2017-12-04-2017-12-11
255 NIPS 2017 Song Zuo 2017-12-04-2017-12-11
254 ECML-PKDD Yi Li 2017-09-18-2017-09-22
253 Quantum Optics IX Conference Liyuan Qiu, Haoxiang Yang 2017-09-16-2017-09-23
252 Quantum Optics IX Conference Tian Tian 2017-09-16-2017-09-23
251 Lisbon Training Workshop on Quantum Technologies in Space Tian Tian 2017-09-11-2017-09-14
250 量子控制与量子信息会议 Pei Zeng 2017-08-28-2017-09-01
249 WI 2017 Yuhan Su, Zhengyang Song 2017-08-23-2017-08-26
248 CRYPTO Yuanxi Dai 2017-08-21-2017-08-25
247 量子密钥分发暑期学校 Pei Zeng 2017-08-21-2017-08-25
246 IJCAI 2017 Yue Yu 2017-08-19-2017-08-25
245 IJCAI 2017 Yue Yu, Yong Cheng, Linlin Wang 2017-08-19-2017-08-25
244 NACTI 2017 Zhenyu Liu,Ye Wang,Pengfei Wang,Junhua Zhang,Yao Lu 2017-08-14-2017-08-18
243 COCOON 2017 Yiyao Jiang 2017-08-03-2017-08-05
242 WADS 2017 Tianyi Zhang 2017-07-31-2017-08-02