No. Host/Conference Participating Students Date
197 DAMOP 2016 Ye Wang, Yangchao Shen, Kuan Zhang, Panyu Hou, Xinxing Yuan, Haoxiang Yang, Liyuan Qiou, Yuanyuan Huang, Wengang Zhang 2016-05-23-2016-05-27
196 ICDE 2016 Peilin Zhong 2016-05-16-2016-05-22
195 CDE 2016 Wei Cao 2016-05-16-2016-05-20
194 ICSE 2016 Fangzhou Xu 2016-05-15-2016-05-22
193 ICSE 2016 Yang Zhang 2016-05-15-2016-05-20
192 AAMAS 2016 Kai Jin, Bo Zheng, Song Zuo, Yicheng Liu, Zhixuan Fang, Wenyi Fang, Suiqian Luo, Qingpeng Cai, Yue Yu, Kun Chen 2016-05-08-2016-05-14
191 NOMS 2016 Yi Li 2016-04-25-2016-04-29
190 EuroSys 2016 Guosai Wang 2016-04-18-2016-04-21
189 RECOMB 2016 Yunan Luo 2016-04-17-2016-04-21
188 DASFAA 2016 Dong Wang 2016-04-16-2016-04-19
187 APS March Meeting 2016 Weiting Wang, Yuan Xu, Ke Liu, Jiaxiu Han, Ling Hu 2016-03-13-2016-03-19
186 IBM InterConnect 2016 Yuhan Su 2016-02-21-2016-02-25
185 AAAI 2016 Chuang Gan, Yicheng Liu, Linlin Wang, Qian Yang, Sixue Liu 2016-02-12-2016-02-17
184 SODA 2016 Lingxiao Huang 2016-01-09-2016-01-13
183 ICCV Chuang Gan 2015-12-11-2015-12-18
182 NIPS 2015 Wei Cao 2015-12-07-2015-12-12
181 ACSAC 2015 Jun Wan 2015-12-07-2015-12-11
180 DISC 2015 Yuezhou Lv 2015-10-05-2015-10-09
179 ADT 2015 Wenyi Fang, Song Zuo 2015-09-26-2015-09-30
178 AQIS 2015 Um Mark 2015-08-24-2015-08-30