2017 Graduates

...
Shuoming An
Quantum Information
...
Yong Cheng
Network Science, Cyber Security
...
Kang Chen
Algorithms
...
Weiguo Dai
Network Science
...
Huichao Gong
http://iiis.tsinghua.edu.cn/zh/2013311384/
Machine Learning
...
Lingxiao Huang
Yale University, postdoc
coreset construction, stochastic models, algorithmic machine learning, algorithmic social science
...
Yu Liu
Algorithms
...
Ke Liu
Quantum Information
...
Jiajun Ma
Quantum Information
...
Dong Wang
Mining of massive spatio-temporal data
...
Mengwen Xu
Spatial data analysis, Data Mining
...
Qian Yang
Natural Language Processing, Machine Learning, Web Mining
...
Xiao Yuan
Quantum Information
...
Mengyu Zhou
http://zmy.io
Network Science, Data Science
...
Zhen Zhang
Quantum Information
...
Zhongjun Zhou
Cyber Security
...
Xiaohang Zhang
Network Science
...
Kunwei Zhang
2013311391