Grade 2007 Undergraduates

 

Grade 2007 
Dong Wang Xue Chen Yuchen Zhang Junchen Jiang
Guangda Hu Pei Dong Yuan Zhang Pengfei Li
Zihe Wang Yuan Du (F) Zhengdong Zhang Wei Li
Jun Pang Yi Gong Jing Zhu Yangwei Liu
Mu Yang Zhaoquan Gu Lixin Shi Yuezhou Lv
Jiangwei Yu Huayang Guo Zhouyue Su Yun Ouyang
Chen Zhang Kai Hong Yekun Xu Botao Hu
Zhirui Wang