Grade 2008 Undergraduates

 

Grade 2008 
Yunfei Pu Cheng Chen Zhengyang Bian Hao Yan
Danqi Chen (F) Qichen Wang (F) Ye Wang Tengyu Ma
Linyun Yu Lingxiao Huang Siyuan Ju Yitao Gao
Huacheng Yu Long Xiao Linsen Wang Weijie Shi
Yi Yang Yu Fu Xueqing Liu (F) Haichen Shen
Zhen Zhang Yu Liu Xiaowen Ding (F) Zhenhao Hua
Lingqing Ai Jianan Huang Ge Fang Dong Zhou
Ruichuang Cao Jiajun Yu Chen Qian Zheng Wei
Ningye Zhang