Grade 2009 Undergraduates

Grade 2009 
Jieming Mao Mengda Yang Yongzheng Jia Ke Ai
Zhiwei Liu Jinyu Xie Keqian Li Suiqian Luo
Yulong Zeng Bo Dong Bin Zuo Zhihao Jia
Hao Fu Zhengping Che Song Zuo Yang Gao
Guangshan Chen Zichao Qi Kunwei Zhang Yuanxi Dai
Tianji Zhao Haosen Pu Huiwen Chang (F) Haoqing He
Yiyao Jiang (F) Yihan Gao Yicheng Liu Zhibo Zhang
Zhu Cao