Grade 2012 Undergraduates

Grade 2012
Zhixian Lei An Yi Peilin Zhong Jun Wan
Fang Zhang Qinshi Wang Zhuo Liang Tianxiao Shen (F)
Yifan Sun Linghang Kong Zhengyang Song Yuqing Ai
Zhulin Li (F) Qi Zhang Zhelun Wu Zhuolun Xiang
Di Jin Zhaopeng Yan An Ju Wei Hu
Yufan Yang Heng Luo Tianyi Zhang Qiushi Huang
Sen Wang Yangkun Zhang Fangzhou Xu Yunan Luo
Ruixing Wang Jinxu Zhao Yu Xia Sitao xiang
Ge Bai Dieqiao Feng