Grade 2013 Undergraduates

Grade 2013

Yue Ji (F)

Rong Ma (F)

Xinyu Pan

Shuran Zheng (F)

Lijie Chen

Yijie Wu

Pengda Xiang

Hongyu Zheng

Gerui Wang

Kangning Wang

Peiwen Tang (F)

Zhipeng Jia

Yuanming Hu

Tianyi Peng

Yueming Wang (F)

Haoqiang Fan

Ke Bi

Tiancheng Sun

Yuping Luo

Yiwei Zhang

Xiaoqi Chen

Zhuang Liu

Hanrui Zhang

Yifan Song

Fanghong Dong

Zhiyuan Li

Yizhou Huang

Wei Zhan

Chenxing Li

Ruosong Wang

Hanpeng Liu

Yu Gu

Juncheng Li