Grade 2016 Undergraduates

Grade 2016

Xinzhi Zhang (F)

Yihuan Mao (F)

Jiawei Li (F)

Shiyin Wang (F)

Kefan Dong

Zhihao Jiang

Zihao Li

Yiming Li

Ziwang Xu

Xiaoyao Zou

Wenxiao Wang

Huixing Zhong

Ruotian Zhang

Tianzong Zhang

Lijinzhi Lin

Zhizhou Ren

Chenzhi Zhu

Chenyao Lou

Yunyun Wang (F)

Chi Han

Zhijun Zhang

Ce Jin

Hanlin Ren

Bonan Ni

Boyang Li

Boshi Tang

Chongxu Ren

Zhiyu Mei

Yuxin Qin

Haoyu Zhao

Yiheng Lin

Chenghao Guo

Runzhe Wang

Yuanhao Wang

Rui Lu

Wenhao Hong

Yixiang Zhang

Yuesong Zou