Grade 2017 Undergraduates

Grade 2017

Yiheng Shen

Wenjun Yu

Wei Zhang (F)

Mingkuan Xu

Peng Ye

Jingqin Yang

Xin Lv

Junkun Chen

Weiqiang Yuan

Zuofan Wu

Jiaqi Yang

Rui Shen

Wentao Weng

Shengyu Zhao

Jie Gao

Siqi Ouyang

Yaowei Long

Xiyue Zhang (F)

Yue Dong (F)

Kunhe Yang (F)

Zhixue Chen

Shucheng Chi

Yifan Tang

Kerun Chen

Junjie Chen

Yihang Hu

Tianle Xie

Longhui Yin

Tian Ye

Jiaxuan Jiang

Weici Pan

Ao Shen

Minbo Gao

Shuhao Zheng

Hubert Yuan

Xiaoqi Duan

Chengkai Yu

Hanlin Zhu

Dong Yuan