Current

...
Yuanyuan Huang
Quantuam Information

...
Shuhao Wang
Deep Learning

...
Zhongxiao Wang
Deep Learning, Computer Vision

...
Peizhuo Wang
Machine learning, Bioinformatics

...
Yukai Wu
Quantum Computing

...
Qi-Bo Zeng
topological matter, theoretical condensed matter physics

...
Denghui Zhang
Trusted Computing, Financial Security

...
Xiaofan Zhang
Computer Science

...