Publications

59.

Shuya Li, Fangping Wan, Hantao Shu, Tao Jiang, Dan Zhao, and Jianyang Zeng. MONN: a Multi-Objective Neural Network for Predicting Pairwise Non-Covalent Interactions and Binding Affinities between Compounds and Proteins. , RECOMB 2019.  

58.

Xu Qian, Xinjian Li, Zhumei Shi, Yan Xia, Qingsong Cai, Daqian Xu, Lin Tan, Linyong Du, Yanhua Zheng, Dan Zhao, Chuanbao Zhang, Philip L. Lorenzi, Yongping You, Bing-Hua Jiang, Tao Jiang, Haitao Li, and Zhimin Lu. PTEN Suppresses Glycolysis by Dephosphorylating and Inhibiting Autophosphorylated PGK1. , Mollecular Cell, 2019.  

57.

Xuan He, Jianyang Zeng. TINE: a network embedding framework for genome domains identification. .  

56.

Xuan He, Sai Zhang, Yanqing Zhang, Zhixin Lei, Tao Jiang, Jianyang Zeng. Characterizing RNA pseudouridylation by convolutional neural networks. , Genomics, Proteomics & Bioinformatics. 2019.  

55.

Fangping Wan, Yue Zhu, Hailin Hu, Antao Dai, Xiaoqing Cai, Ligong Chen, Haipeng Gong, Tian Xia, Dehua Yang, Mingwei Wang, Jianyang Zeng. A deep learning based framework for large-scale in silico drug screening. , Genomics, Proteomics & Bioinformatics. 2019.  

54.

Hao Chen, Dipan Shaw, Jianyang Zeng, Dongbo Bu, Tao Jiang. DIFFUSE: predicting isoform functions from sequences and expression profiles via deep learning. , Bioinformatics 2019.  

53.

Yan Hu, Ziqiang Wang, Hailin Hu, Fangping Wan, Lin Chen, Yuanpeng Xiong, Xiaoxia Wang, Dan Zhao, Weiren Huang*, Jianyang Zeng. ACME: pan-specific peptide-MHC class I binding prediction through attention-based deep neural networks. , Bioinformatics. 2019.  

52.

Yuanpeng Xiong, Xuan He, Dan Zhao, Tao Jiang, Jianyang Zeng. Multi-species RNA Modification Analysis through Multi-task Curriculum Learning. .  

51.

Ahmed Abbas, Xuan He, Jing Niu, Bin Zhou, Guangxiang Zhu, Tszshan Ma, Jiangpeikun Song, Juntao Gao, Michael Q Zhang, Jianyang Zeng. Integrating Hi-C and FISH data for modeling of the 3D organization of chromosomes. , Nature communications 2019.  

50.

Wan, Fangping; Hong, Lixiang; Xiao, An; Jiang, Tao; Zeng, Jianyang. NeoDTI: neural integration of neighbor information from a heterogeneous network for discovering new drug-target interactions. , BIOINFORMATICS.  

49.

Hu, Hailin; Xiao, An; Zhang, Sai; Li, Yangyang; Shi, Xuanling; Jiang, Tao; Zhang, Linqi; Zhang, Lei; Zeng, Jianyang. DeepHINT: understanding HIV-1 integration via deep learning with attention. , BIOINFORMATICS.  

48.

Luo, Yunan; Yu, Yun William; Zeng, Jianyang; Berger, Bonnie; Peng, Jian. Metagenomic binning through low-density hashing. , BIOINFORMATICS.  

47.

Hongfei Cui, Hailin Hu, Jianyang Zeng, Ting Chen. DeepShape: estimating isoform-level ribosome abundance and distribution with Ribo-seq data. , BMC Bioinformatics volume 20, Article number: 678 (2019).  

46.

Xinliang Song, Tonghan Wang, Chongjie Zhang. Convergence of Multi-Agent Learning with a Finite Step Size in General-Sum Games. , AAMAS 2019.  

45.

Tianpei Yang, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Chongjie Zhang, Yan Zheng, Ze Zheng. Efficiently Detecting and Optimally Responding Towards Sophisticated Opponents. , IJCAI 2019.  

44.

Tianpei Yang, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Chongjie Zhang, Yan Zheng, Ze Zheng. Bayes-ToMoP: A Fast Detection and Best Response Algorithm Towards Sophisticated Opponents. , AAMAS 2019..  

43.

Guangxiang Zhu, Zichuan Lin, Chongjie Zhang. Episodic Reinforcement Learning with Associated Memory. .  

42.

Tonghan Wang , Jianhao Wang , Chongyi Zheng, Chongjie Zhang. Learning Nearly Decomposable Value Functions Via Communication Minimization. .