Login [Center] Logout Join Us Guidelines  I  CQI

2010 Graduate Admission Announcement

hits:
June 20,2010

It is hereby announced that ITCS is going to enroll the following students as the new 2011 graduate students:

Zihe Wang, Yuezhou Lv, Zhaoquan Gu, Chen Zhang, Yuzhao Wu, Ke Liu, Zhe Zhang, Chong Zu, Zhe Yang.

 

 

 

June 20, 2010