Spring 2015

 

Spring 2015 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

08:00-09:35

         

Speech Science, Technology and Innovative Applications

Week 11 & 12 & 15

(XueTang 112)

9:00-11:30
P.C. Ching, Tan Lee, Ken Ma, Helen Meng and William S.-Y. Wang, Gerard de Melo
TA: Qian Yang

Speech Science, Technology and Innovative Applications

Week 11 & 15

(XueTang 112)

9:00-11:30
P.C. Ching, Tan Lee, Ken Ma, Helen Meng and William S.-Y. Wang, Gerard de Melo
TA: Qian Yang

09:50-10:35

Introduction to Computer Networks

(XueTang 112)

Longbo Huang

TA: Tianyi Hao

Game Theory

(XueTang 117)

Pingzhong Tang

TA: Weiran Shen, Yuan Deng

General Physics(1)(in English)

(XueTang 113)

Alioscia Hamma

TA: Fei Wang

Network Science 

Odd Weeks
(XueTang 117)

Thomas Moscibroda
TA: Yuezhou Lv

Theory of Computation

(XueTang 117)

Ran Duan

TA: Yong Gu

Distributed Computing(Fundamentals and Systems)
(XueTang 112)
Wei Chen
TA: Linlin Wang

10:40-11:25

11:30-12:15

 
 

 

 

13:30-15:05

Computational Biology

(XueTang 112)

Jianyang Zeng

TA: Rui Ma

 Modern Physics (1)(in English)

(XueTang 112)

Kihwan Kim

TA: Dingshun Lv

Operating System

(XueTang 117)

Wei Xu

TA: Guosai Wang, Yiran Li

Mathematics for Computer Science

(XueTang 112)

John Steinberger

TA: Dong Wang, Zhe Zhang

 

Fundamentals of Cryptography

(XueTang 117)

Periklis Papakonstantinou

TA: Fu Li

Speech Science, Technology and Innovative Applications

Week 11 & 12 & 15

(XueTang 112)

15:00-17:30
P.C. Ching, Tan Lee, Ken Ma, Helen Meng and William S.-Y. Wang, Gerard de Melo
TA: Qian Yang

Speech Science, Technology and Innovative Applications

Week 11 & 12 & 15

(XueTang 112)

15:00-17:30
P.C. Ching, Tan Lee, Ken Ma, Helen Meng and William S.-Y. Wang, Gerard de Melo
TA: Qian Yang

 

15:20-16:05

   

 

16:10-16:55

         

 

19:00-21:00