Spring 2016

Spring 2016 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

08:00-09:35

09:50-10:35

General Physics(1)(in English)

(XueTang 112)

Xiongfeng Ma

TA: Hongyi Zhou

Game Theory

(XueTang 117)

Pingzhong Tang

TA: Qingpeng Cai

Introduction to Computer Networks

(XueTang 113)

Longbo Huang

TA: Siwei Wang

 General Physics(1)(in English)

(XueTang 112)

Xiongfeng Ma

TA: Hongyi Zhou

Network Science 

Odd Weeks
(XueTang 102)

Thomas Moscibroda
TA:

Operating System

(XueTang 117)

Wei Xu

TA:

Theory of Computation

(XueTang 117)

Ran Duan

TA:

Distributed Computing(Fundamentals and Systems)

(XueTang 112)

Wei Chen

TA:

10:40-11:25

11:30-12:15

13:30-15:05

Computational Biology

(XueTang 112)

Jianyang Zeng

TA: Fangping Wan

 

Mathematics for Computer Science

(XueTang 112)

John Steinberger

TA:

Physics of Financial Markets

(XueTang 102)

Alioscia Hamma

TA:

15:20-16:05

16:10-16:55