Fall 2016

Fall 2016 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

08:00-09:35

09:50-11:25

Algorithm Design
(
XueTang 117)
Jian Li
TA: Jianbo Guo

Quantum Information
(
XueTang 112)
Xiongfeng Ma
TA: Qi Zhao

Introduction to Computer Science

Xuefeng Cui

(XueTang 117)

TA: Da Wei

Advanced Computer Graphics

(XueTang 112)

Shimin Hu

TA: Sheng Yang

 Quantum Information
(
XueTang 112)
Xiongfeng Ma
TA: Qi Zhao

Machine Learning
(
XueTang 102)
Liwei Wang
TA: Xuan Wu

11:30-12:15

 

13:30-15:05

General Physics(2)(in English)

(XueTang 112)

Luyan Sun

TA: Weizhou Cai, Xianghao Mu

 Fundamentals of Cryptography

(XueTang 117)

John Steinberger

TA: Shenke Yang

15:20-16:05

19:20-21:45

Advanced Applications of Machine Learning

(XueTang 117)

Longbo Huang

TA: Sai Zhang, Fangping Wan