Spring 2017

 

Spring 2017 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

08:00-09:35

         

 

 

09:50-10:35

General Physics(1)(in English)

(XueTang 117)

Xiongfeng Ma

TA: Hongyi Zhou, You Zhou

Game Theory

(XueTang 102)

Pingzhong Tang

TA: Mengjing Chen, Weiran Shen

Mathematics for Computer Science

(XueTang 117)

Andrew Chi-Chih Yao

TA: Lingxiao Huang, Yuanxi Dai

 Introduction to Computer Networks

(XueTang 113)

Longbo Huang

TA: Siwei Wang

Network Science 

Even Weeks
(XueTang 102)

Thomas Moscibroda
TA: Jingchang Sun

Operating System

(MMW S327)

Wei Xu

TA: Peilun Li, Xiaoqi Chen, Zhipeng Jia

Theory of Computation

(XueTang 117)

Ran Duan

TA: Tianyi Zhang, Lijie Chen

Distributed Computing(Fundamentals and Systems)

(XueTang 117)

Wei Chen

TA: Tianyi Hao

Speech Science, Language Technologies and Innovative Applications

Week 5,9,11,12,14

(XueTang 112)

9:00-11:30
P.C. Ching, Tan Lee, Ken Ma, Helen Meng and William S.-Y. Wang, Longbo Huang
TA: Shichuan Deng

Speech Science, Language Technologies and Innovative Applications

Week 9

(XueTang 112)

9:00-11:30
P.C. Ching, Tan Lee, Ken Ma, Helen Meng and William S.-Y. Wang, Longbo Huang
TA: Shichuan Deng

10:40-11:25

11:30-12:15

   
 

 

 

13:30-15:05

Computational Biology

(XueTang 112)

Jianyang Zeng

TA: Hailin Hu

 Combinatorics

(XueTang 112)

Xiaoming Sun

TA: Hao Fu

General Physics(1)(in English)

(XueTang 117)

Xiongfeng Ma

TA: Hongyi Zhou, You Zhou

 

Speech Science, Language Technologies and Innovative Applications

Week 5,9,11,12,14

(XueTang 112)

15:00-17:30
P.C. Ching, Tan Lee, Ken Ma, Helen Meng and William S.-Y. Wang, Longbo Huang
TA: Shichuan Deng

Speech Science, Language Technologies and Innovative Applications

Week 5,9

(XueTang 112)

15:00-17:30
P.C. Ching, Tan Lee, Ken Ma, Helen Meng and William S.-Y. Wang, Longbo Huang
TA: Shichuan Deng

 

15:20-16:05

       

 

16:10-16:55