Visiting Scholars

37.

Post Doctor Xiao Yuan
University of Oxford
2018-12-31 - 2019-01-06

36.

Associate Professor Penghui Yao
Nanjing University
2018-12-23 - 2018-12-26

35.

Associate Research Fellow Changling Zou
University of Science and Technology of China
2018-12-13 - 2018-12-18

34.

Professor Andrey Rzhetky
University of Chicago
2018-12-09 - 2018-12-14

33.

Professor Dong Hyun Cho
Korea University
2018-12-03 - 2018-12-05

32.

Associate Professor Xiaopeng Li
Fudan University
2018-11-24 - 2018-11-27

31.

Professor Edwin Wang
University of Calgary
2018-11-17 - 2018-12-08

30.

Associate Professor Bo An
Nanyang Technological University
2018-11-04 - 2018-11-09

29.

Associate Professor Tomas Vinar
Comenius University in Bratislava
2018-10-27 - 2018-11-02

28.

Associate Professor Bronislava Brejova
Comenius University in Bratislava
2018-10-27 - 2018-11-02

27.

Postdoc Gangqiang Liu
University of Pittsburgh
2018-10-17 - 2018-10-19

26.

Zhuowei Zhou
Toronto quantum research Co.
2018-09-25 - 2018-09-28

25.

Professor Anuj Dawar
University of Cambridge
2018-08-15 - 2018-08-16

24.

Postdoctoral Research Fellow Xun Gao
Harvard University
2018-08-13 - 2018-08-23

23.

Professor Shouhuai Xu
University of Texas at San Antonio
2018-08-05 - 2018-08-07

22.

Postdoc Tao Qin
Goethe University Frankfurt,Germany
2018-08-03 - 2018-08-27

21.

Professor Victor Lesser
University of Massachusetts at Amherst
2018-07-16 - 2018-07-20

20.

Professor Linqiang Pan
Huazhong University of Science and Technology
2018-07-12 - 2018-07-12

19.

Prof. Adam Wierman
California Institute of Technology, USA
2018-07-08 - 2018-08-09

18.

Assistant Professor Zihe Wang
Shanghai University of Finance and Economics
2018-07-08 - 2018-08-26

17.

Associate Research Fellow Changling Zou
University of Science and Technology of China
2018-07-04 - 2018-07-07

16.

Postdoc Yichen Huang
Caltech
2018-07-04 - 2018-07-07

15.

Professor Pierre Dube
National Research Council of Canada
2018-06-30 - 2018-07-03

14.

Postdoc Haifeng Xu
Harvard University
2018-06-04 - 2018-06-08

13.

Postdoctoral Research Fellow Ayonga Hereid
University of Michigan
2018-05-29 - 2018-06-02

12.

Assistant Professor XI ZHANG
Beijing University of Posts and Telecommunications
2018-05-21 - 2018-05-21

11.

Inigo Arrazola
University of the Basque Country
2018-05-19 - 2018-05-23

10.

Adrian Parra Rodriguez
University of the Basque Country
2018-05-19 - 2018-05-23

9.

Changling Zou
University of Science and Technology of China
2018-05-10 - 2018-05-14

8.

Dr. Chih-ping Li
Qualcomm Technologies, Inc, USA
2018-04-20 - 2018-04-24

7.

Ph.d candiadate Mingyu Gao
Stanford University
2018-04-12 - 2018-04-12

6.

Ph.d candiadate Kaisheng Ma
The Pennsylvania State University
2018-04-10 - 2018-04-10

5.

Lane Fellow Mingfu Shao
Carnegie Mellon University
2018-04-04 - 2018-04-04

4.

Postdocor Shaofeng Jiang
Weizmann Institute of Science
2018-03-30 - 2018-04-03

3.

Professor Yoon-Ho Kim
Pohang University of Science and Technology
2018-03-15 - 2018-03-17

2.

Professor Youngtak Chough
Gwangju University
2018-03-15 - 2018-03-17

1.

Yang Yuan Ph.d candiadate
Cornell University
2018-03-12 - 2018-03-13