Visiting Students

21.

Jin Xu
Beijing University of Posts and Telecommunications
2017-10-09 - 2018-09-01

20.

Bangwen Deng
Nankai University
2017-10-09 - 2018-09-01

19.

Jiaman Wu
Wuhan University
2017-10-09 - 2018-09-01

18.

Yipeng Li
National University of Singapore
2017-09-15 - 2017-12-05

17.

Yongchao He
Harbin Institute of Technology
2017-09-04 - 2018-05-02

16.

Peng Lang
Huazhong University of Science and Technology
2017-09-01 - 2018-06-01

15.

Jiasheng Zhang
Wuhan University
2017-08-01 - 2018-01-01

14.

Jingshi Cui
Harbin Institute of Technology
2017-08-01 - 2018-01-01

13.

Liang Zeng
University of Electronic Science and Technology of China
2017-08-01 - 2017-08-31

12.

Yingjun Pei
Beijing University of Posts and Telecommunications
2017-07-31 - 2018-07-31

11.

Zhongxiao Wang
Beijing University of Posts and Telecommunications
2017-07-15 - 2017-12-30

10.

Xingjian Zhang
Nankai University
2017-07-10 - 2017-08-18

9.

Hao Cheng
Beijing University of Posts and Telecommunications
2017-07-10 - 2018-07-10

8.

Hao Gong
University of Maryland
2017-07-02 - 2017-07-02

7.

Bintao Sun
The University of Hong Kong
2017-06-26 - 2017-08-20

6.

Michael Spece
Carnegie Mellon Univerisity
2017-06-19 - 2017-08-06

5.

Ph.d candidate Yang Yuan
Cornell University
2017-06-18 - 2017-06-21

4.

Zhengyu Zhang
University of Michigan
2017-05-14 - 2017-09-02

3.

Goke Ojewole
Duke University
2017-05-07 - 2017-05-12

2.

Jonathand Jou
Duke University
2017-05-07 - 2017-05-12

1.

Yukai Wu
University of Michigan
2017-04-29 - 2017-09-02