Publications

1212.

Avrim Blum, Lunjia Hu. Active Tolerant Testing. , COLT 2018.  

1211.

Yi-Jun Chang, Wenzheng Li, Seth Pettie. An Optimal Distributed (Delta+1)-Coloring Algorithm. , STOC 2018.  

1210.

Ziang Xiao, Helen Wauck, Zeya Peng, Hanfei Ren, Lei Zhang, Shiliang Zuo, Yuqi Yao, Wai-Tat Fu. Cubicle: An Adaptive Educational Gaming Platform for Training Spatial Visualization Skills. , IUI 2018.  

1209.

Yi-Jun Chang, Qizheng He, Wenzheng Li, Seth Pettie, Jara Uitto. The Complexity of Distributed Edge Coloring with Small Palettes. , SODA 2018.  

1208.

Yi-Jun Chang, Varsha Dani, Thomas P. Hayes, Qizheng He, Wenzheng Li, Seth Pettie. The Energy Complexity of Broadcast. , PODC 2018.  

1207.

Hong Zeng,Sheng Wang,Tianming Zhou,Feifeng Zhao, Xiufeng Li,Qing Wu,Jinbo Xu. ComplexContact: a web server for inter-protein contact prediction using deep learning. , Nucleic Acids Research.  

1205.

Chandrajit Bajaj,Tingran Gao,Zihang He, Qixing Huang, Zhenxiao Liang. SMAC: Simultaneous Mapping and Clustering Using Spectral Decompositions. , ICML 2018.  

1204.

Pingzhong Tang,Dingli Yu,. Balanced Outcomes in Wage Bargaining. , AAMAS 2018.  

1203.

Ariel D. Procaccia,Rodrigo A. Velez,Dingli Yu. Fair Rent Division on a Budget. , AAAI 2018.  

1202.

Mingda Qiao. Do Outliers Ruin Collaboration. , ICML 2018.  

1201.

Mingmin Zhao, Yonglong Tian, Hang Zhao, Mohammad Abu Alsheikh,Tianhong Li, Rumen Hristov, Zachary Kabelac, Dina Katabi, Antonio Torralba. RF-Based 3D Skeletons. , SIGCOMM 2018.  

1200.

Mingmin Zhao, Tianhong Li, Mohammad Abu Alsheikh, Yonglong Tian, Hang Zhao, Antonio Torralba, Dina Katabi. Through-Wall Human Pose Estimation Using Radio Signals. , CVPR 2018.  

1199.

Gao Huang, Danlu Chen, Tianhong Li, Felix Wu, Laurens van der Maaten, Kilian Q. Weinberger. Multi-Scale Dense Networks for Resource Efficient Image Classification. , ICLR 2018.  

1198.

Ivan Damgård,Ji Luo,Sabine Oechsner,Peter Scholl,Mark Simkin. Compact Zero-Knowledge Proofs of Small Hamming Weight. , PKC 2018.  

1197.

Yuan Deng, Weiran Shen, Pingzhong Tang. Coalitional Permutation Manipulations in the Gale-Shapley Algorithm. , AAMAS 2018.  

1196.

Qingpeng Cai, Pingzhong Tang, Yulong Zeng. Ranking mechanism design for price-setting agents in e-commerce. , AAMAS, 2018.  

1195.

Dingli Yu, Pingzhong Tang. Balanced outcomes in wage bargaining. , AAMAS, 2018.