Publications

1248.

Ahmed Abbas, Xuan He, Jing Niu, Bin Zhou, Guangxiang Zhu, Tszshan Ma, Jiangpeikun Song, Juntao Gao, Michael Q Zhang, Jianyang Zeng. Integrating Hi-C and FISH data for modeling of the 3D organization of chromosomes. , Nature communications 2019.  

1247.

Wan, Fangping; Hong, Lixiang; Xiao, An; Jiang, Tao; Zeng, Jianyang. NeoDTI: neural integration of neighbor information from a heterogeneous network for discovering new drug-target interactions. , BIOINFORMATICS.  

1246.

Hu, Hailin; Xiao, An; Zhang, Sai; Li, Yangyang; Shi, Xuanling; Jiang, Tao; Zhang, Linqi; Zhang, Lei; Zeng, Jianyang. DeepHINT: understanding HIV-1 integration via deep learning with attention. , BIOINFORMATICS.  

1245.

Luo, Yunan; Yu, Yun William; Zeng, Jianyang; Berger, Bonnie; Peng, Jian. Metagenomic binning through low-density hashing. , BIOINFORMATICS.  

1244.

Hongfei Cui, Hailin Hu, Jianyang Zeng, Ting Chen. DeepShape: estimating isoform-level ribosome abundance and distribution with Ribo-seq data. , BMC Bioinformatics volume 20, Article number: 678 (2019).  

1243.

Xinliang Song, Tonghan Wang, Chongjie Zhang. Convergence of Multi-Agent Learning with a Finite Step Size in General-Sum Games. , AAMAS 2019.  

1242.

Tianpei Yang, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Chongjie Zhang, Yan Zheng, Ze Zheng. Efficiently Detecting and Optimally Responding Towards Sophisticated Opponents. , IJCAI 2019.  

1241.

Tianpei Yang, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Chongjie Zhang, Yan Zheng, Ze Zheng. Bayes-ToMoP: A Fast Detection and Best Response Algorithm Towards Sophisticated Opponents. , AAMAS 2019..  

1240.

Guangxiang Zhu, Zichuan Lin, Chongjie Zhang. Episodic Reinforcement Learning with Associated Memory. .  

1239.

Tonghan Wang , Jianhao Wang , Chongyi Zheng, Chongjie Zhang. Learning Nearly Decomposable Value Functions Via Communication Minimization. .  

1238.

Tonghan Wang, Jianhao Wang, Yi Wu , Chongjie Zhang. Influence-Based Multi-Agent Exploration. .  

1237.

Guangxiang Zhu, Jianhao Wang, Zhizhou Ren, and Chongjie Zhang. Object-Oriented Dynamics Learning through Multi-Level Abstraction. , AAAI 2020.  

1236.

Siyuan Li, Rui Wang, Minxue Tang and Chongjie Zhang. Hierarchical Reinforcement Learning with Advantage-Based Auxiliary Rewards. , NeurIPS, 2019.  

1235.

Siyuan Li, Fangda Gu, Guangxiang Zhu, and Chongjie Zhang. Context-Aware Policy Reuse. , AAMAS, 2019.  

1234.

Soo-Jin Moon, Jeffrey Helt, Yifei Yuan, Yves Bieri, Sujata Banerjee,Vyas Sekar, Wenfei Wu, Mihalis Yannakakis, Ying Zhang. Alembic: Automated Model Inference for Stateful Network Functions. , NSDI 2019.  

1233.

Weiran Shen, Binghui Peng, Hanpeng Liu, Michael Zhang, Pingzhong Tang. Reinforcement Mechanism Design: With Applications to Dynamic Pricing in Sponsored Search Auctions. , AAAI 2020.  

1232.

Qingpeng Cai, Ling Pan, Pingzhong Tang,. Deterministic Value-Policy Gradients. , AAAI 2020.  

1231.

Feiyang Pan, Qingpeng Cai, Pingzhong Tang, Fuzhen Zhuang, Qing He. Policy Gradients for Contextual Recommendations. ,  WWW 2019.